Cum să compui o piesă pe chitară – Partea 2 – Tonalitatea

În articolul trecut am făcut o mică introducere în domeniul compoziţiei, astăzi vom mai face un pas înainte şi o să-ţi explic câte ceva despre elementul fundamental de la care porneşte tot, şi anume tonalitatea. În funcţie de tipul tonalităţii vei putea folosi diferite acorduri şi diferite game.

Pentru a putea înţelege conceptul de tonalitate, trebuie înainte de toate să-l definim:

“Tonalitatea constituie un ansamblu specific de funcţii şi relaţii componistice bazate pe centrarea (gravitarea) sunetelor faţă de o tonică şi de subordonarea lor triadei armonice fundamentale: tonică, dominantă şi subdominantă (triada tonală). “(Victor Giuleanu)

Organizarea sunetelor în jurul acestui centru tonal, se defineşte conceptual prin noţiunile de: tonalitate (propriu-zisă), gamă, mod, acord.

Noţiunea de tonalitate

Într-o tonalitate, fiecare treaptă are o denumire proprie şi o anumită funcţie:

1. Tonica – îndeplineşte funcția principală în sistem, de la ea îşi ia numele întreaga tonalitate. Către tonică sunt atrase toate celelalte trepte.

2. Dominanta – treapta V – reprezintă cea mai importantă funcţie după tonică, faţă de care se află la o cvintă perfectă ascendentă.

3. Subdominanta (dominanta de jos) – treapta IV – are aceeaşi importanţă ca şi dominanta şi se află la o cvintă perfectă descendenta faţă de tonică.

4. Contradominanta (dominanta dominantei) – treapta II – se află la cvinta ascendenta faţă de dominantă; adesea ea este introdusă în armonie în drumul spre tonică

5. Medianta Superioară – treapta III – se află în acordul tonicii (do MI sol)* intre tonică şi dominantă; iar

6. Medianta Inferioară – treapta VI – este situată în acordul subdominantei (fa LA do)*, între aceasta şi tonică

7. Sensibilă – treapta VII – are atracţia cea mai puternică spre tonică

* – despre acordurile tonicii, subdominantei şi acordurile celorlalte trepte îţi voi detalia în articolele viitoare

Noţiunea de gama

Legată de noţiunea de tonalitate este şi noţiunea de gama. Legat de acest concept aş vrea însă să-ţi subliniez faptul că sunetele din tonalitate (treptele), când sunt dispuse în gamă pot fi, în funcţie de rolul lor, de 2 feluri:

Gama tonalităţii do major:

Trepte principale – sunt cele pe care se sprijină întreaga construcţie armonică: treapta I (tonica), treapta V (dominanta) şi treapta IV (subdominanta). Celelalte trepte (II, III, VI şi VII) fiind trepte secundare şi deţin o importanţă mai mică în tonalitate.

Cam atât pentru astăzi. Despre moduri şi acorduri îţi voi vorbi în însemnările viitoare.

 

 

Dacă eşti interesat de alte informaţii, sfaturi personalizate sau lectii de chitara în Bucuresti mă poţi contacta pe email.

Mult spor,

Marius Furduescu

* Acest articol l-am publicat iniţial pe lecţii de chitară.ro.

in: Lectii de chitara pentru nivel mediu · tagged: Lectii de chitara pentru nivel mediu

2 trackbacks

Cum afli in ce tonalitate este compusa o piesa pe chitara?
March 12, 2012 at 11:55 pm
Ce trebuie să ştii pentru a putea face solo-uri - Partea 2 - The Guitar
March 13, 2012 at 12:50 am

Post a Comment